ရုရှားနိုင်ငံရှိရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရရှိရေးနိုင်ငံသားအဖြစ်အကြွင်း-ရုရှားသတင်းယနေ့အစိုးရ မွေးတဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုအခြေခံရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်နေအိမ်သို့ပါမစ်များအားပေးရမည်။ ဒါကြောင့်လည်းခွင့်ပြုဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှီး၏ရုရှားနိုင်ငံသားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကုန္ရင္ပြီး၊မိတ်ဆက်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြဋ္ဌာန်း၏။ လက်ရှိဥပဒေ၏အရေအတွက်လိုအပ်ချက်များနိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားနှင့်နေ့ရက်လိုရရှိရန်ရုရှားနိုင်ငံသားအဖြစ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကတော့အဝန္ဝတၱရားကိုသိေသာ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဥပဒေအရုရွား။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှီး၏နိုင်ငံသားအဖြစ်၏အဆိုပါရုရွားအရာကိုဖျက်သိမ်းလျှင်အဆိုပါလျှောက်ထားပေးအပ်ခဲ့ပါသည်မိစ္ဆာများကိုစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်သိသာမှားယွင်းတဲ့အချက်အလက်သောခံရကြလိမ့်မည်တွင်အတည်ပြုလေသည်။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းထူထောင်သောဆက်သွယ်ရေး၏မိစ္ဆာသတင်းအချက်အဖြစ်နိုင်အလွဲသုံးစားအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တာဝန်နှင့်အတူလိုက်နာရန်ရုရှားဥပဒေ၊ရည်ရွယ်ချက်များ၏ဝယ်ယူရရှိမှု၏သားျခဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကိစၥကိုရုရွား။ ထိုသို့ရည်ညွှန်းသည်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအဘိတ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ရာဇဝတ်မှုများ၏အကြမ်းဖက်သမားသို့မဟုတ်အမတ္ေ။ စဉ်အတွက်အင်အားထိုတရားရုံးများအတွက်ကျူးလွန်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်မြေများ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်း၏။ သို့သော်၊ကအကြောင်းသတိပြုဖျက်သိမ်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ပေးရုရှားနိုင်ငံသားတို့၏ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကုန္ရင္မလျှောက်ထားရန်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်သားသမီးများ၏အထန်။ ထိုပြင်ဆင်ချက်မှဒုတိယအဖတ်များ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းတွင်ပါဝင်စာသားများပြဋ္ဌာန်း၏။ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်သူ၏ပြဋ္ဌာန်းအစအဦးမှဇွန်လ၏၊အဖွဲ့၏ဒုတိယအတွက်၊ကုန်ထုတ်လုပ်တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းခဲ့ကြောင်းထောက်ခံအားဖြင့်ထိုခေါင်းဆောင်များအားလုံးအုပ်စု။»ငါ(အပြည့်အဝအမည်)ဆန္ဒအလျောက်နှင့်လျက်ယူစၥကိုရုရွားငါကျိန်လျှင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဥပဒေအရုရွား၊အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကို၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၊ဖျော်ဖြေဖို့တာဝန်များကိုနိုင်ငံသားအရုရွား၏အကျိုးအတွက်ပြည်နယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်ရေး၏အရုရွား၊သစ္စာဖြစ်ဖို့ရုရှား၊ကိုရိုသေလေးစားရန်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၊သမိုင်းနဲ့အစဉ်အလာ»ဟုအစာကိုသိပ္ျ။ အဆိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အရုရွားထုတ္ေချက်ချင်းယူပြီးပြီးနောက်ပြဋ္ဌာန်း။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းဘယ္မဲသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများယူခြင်းပြဋ္ဌာန်း၏နိုင်ငံသားအဖြစ်၏အဆိုပါရုရွားအမည်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းအမိန့်တော်။ လည်း၊အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကိုမိတ်ဆက်ပြဋ္ဌာန်းသောအ ပိုင်ရ၏လုပ်ငန်းစဉ်နိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်နေအိမ်သို့ပါမစ်အတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအဘို့ပေးရမည်။ အစောပိုင်းက၊ဒုတိယပြည်နယ်၏အ ရှင်းပြကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားလိုအစွန့်ပယ်နိုင်ငံသားများ၏ဤပြည်နှင့်ဆည်းပူးဖို့ၥကိုရုရွားအခက်အခဲများရှိပါသည်အရယူနှင့်အတူလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှအရည်အချင်းအာဏာပိုင်ယူကရိန်း၏အတည်ပြုသူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာအတွက်ပယ်ဖျက်လက်ရှိယူကရိန်းနိုင်ငံသားအဖြစ်။ ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပြဿနာရှိပါတယ်တီထွင်သက်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်။ ထောက်ပံ့ပေးသောနိုင်ငံသားယူကရိန်း၏ဆန္ဒရယူရန်နိုင်ငံသားများ၏အရုရွား၊လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဝတ္ထုယူကရိန်းနိုင်ငံသား၊စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ထုတ်တစ်စာချုပ်စာတမ်းများ၊တဦးတည်းမိတ္တူအတွက်နေဆဲရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဝန်ဆောင်မှု၏အရုရွား၊ဒုတိယအဝင်ယူကရိန်း၊အေ အပေါ်ကော်မတီဥပဒေ ။ သူပြောတဲ့ကြေညာချက်အားအစားထိုးလိမ့်မည်ဟု၊အရာယခင်ကရှိခဲ့ရရှိရန်အတွက်တာဝန်ရှိအလောင်းတွေ၏ ယူကရိန်း။ တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်တွေရဲ့အကြွင်းလိုရရှိရန်နေအိမ်သို့ပါမစ်အတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း။