အချက်အလက်များအတွက်ရုရှားနိုင်ငံသားနှင့်အတူဒုတိယနိုင်ငံသားအဖြစ်သို့မဟုတ်နှင့်အတူလက်ျာ၏အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်နိုင်ငံခြားပြည်နယ်အညီအပြောင်းအလဲအတွက်ရုရှားဥပဒေ၊ရုရှားနိုင်ငံသားများသူဖြစ်၏သြဂုတ်လ ၄၊၂၀၁၄ ကိုင်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ညာဘက်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အခြားတိုင်းပြည်များတွင်၊အကြားရုရှားအာဏာပိုင်များအားဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ ၂၊၂၀၁၄။ လိုအပ်လည်းမရှိကြောင်းကြားရန်အရာက္သူမ်ားႏွသဇာ(အလုပ်၊ကျောင်းသား၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၊အရှင်၊ထိမ်းမြား၊ကေလး၊စသည်တို့ကို။) နှင့်ပါမစ်များအတွက်ယာယီနေအိမ်သို့အတွက်အကြောင်းအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ထိုကဲ့သို့သောဗီဇာ။ ရုရှားနိုင်ငံသားများနေထိုင်ပြည်ပမှာ အမြဲတမ်းပါဝင္ကူ၏အထက်ပါတာဝန်ရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ပြည်ပဆိုလိုပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ကြသူငါးတွက်ရုရှားနှင့်သက်ဆိုင်ရာအမှတ်အတွက်သူတို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူ၊လိပ်စာထြက္ခြာစာရွက်။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ရုရှားနိုင်ငံသားနေထိုင်ပြည်ပမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးသော်လည်း၊ကာမငါးရုရှားမှာက၊သူတို့နေဆဲအမိန့်ကြော်ငြာစာ။ ရိုသေလေးစားဖို့အောက်ကလေးရှစ်ယောက်နှင့်အတူရုရှားနိုင်ငံသားများ၊အမိန့်ကြော်ငြာစာတင်ပြရမည်ကိုသူတို့၏မိဘများအားဖြင့်။ ကိုသတိထားမိရမည်ဖြစ်သည်စေလွှတ်လျှင်ပင်ထိုမိဘများသူတို့ကိုယ်သူတို့နိုင်ငံသားများ၏တစ်ဦးတည်းသာပြည်နယ်နှင့်ရှိသည်မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အရေးအတွက်နိုင်ငံခြား။ ရုရှားနိုင်ငံသားများသူဖြစ်၏သြဂုတ်လ ၄၊၂၀၁၄ ရှိသည်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့ညာဘက်တွင်အခြားတိုင်းပြည်အမည်ဖြစ်ပြည်ပအထိအချိန်နောက်ဆုံးနေ့များအတွက်သတိပေးချက်များတင်သွင်းကုန်နိုင်၊ဖိုင်အသိပြီးနောက်မကြာမီရောက်ရှိလာ။ အပျက်အတွက်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့ချက်ချင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံတခုအဖြစ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဥပဒေအပေါ်အင်အားသုံးသို့ရောက် ၾသဂုတ္လ ၄၊၂၀၁၄၊ရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ရဖိုင်အမိန့်ကြော်ငြာစာခြောက်ဆယ်အတွင်းကနေရက်နေ့အစည်အနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်လက်ခံတွေ့ဆုံစာရွက်စာတမ်းတွင်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့ချက်ချင်းအတွက်နိုင်ငံခြား။ ထို့ကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံသားမဟုတ်သူအများမှတ်ပုံတင်မှာနေရာတစ်နေရာအတွက်နေအိမ်သို့ရုရှားပါဝင္ကူ၏တာဝန်ကိုဖိုင်တစ်ခုအမိန့်ကြော်ငြာစာအပေါ်ကိုင်နိုင်ငံသားများ၏နိုင်ငံခြားပြည်နယ်သို့မဟုတ်လက်ျာနေထိုင်ဖို့အတွက်အခြားပြည်နယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်မှာမှတ်ပုံတင်ထားသည့်လိပ်စာအတွက်ရုရှားကိုင်ထားသူနိုင်ငံသားများ၏နိုင်ငံခြားပြည်နယ်သို့မဟုတ်လက်ျာနေထိုင်ဖို့အတွက်အခြားပြည်နယ်၊ကြားရုရှားအာဏာပိုင်များ၏ဤသိုတော်-မှတ်ပုံတင်အရပျမှာအများ၏နေအိမ်သို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ သူသည်ဆန္ဒတွေကိုမှတ်ပုံတင်၊သူလွ်ာက္လႊာ၌အခမဲ့ပုံစံနှင့်အတူမှတ်ပုံတင် ဏာပိုင်များ၊အပြည်အသောသူသည်ရွေ့လျား။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ထို ၊သင့်လျော်တဲ့အမှတ်အလုပ်အတွက်သူ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်သူထုတ်ပြန်သည့်လိပ်စာထြက္ခြာစာရွက်။ ရုရှားပြည်လည်းတော်-မှတ်ပုံတင်နေဖြင့်ပြည်ပေ ဆွဲတက်လျှောက်လွှာ၊ သူ၏လက်မှတ်၊အ နှင့်အစဉ်အတြက္အျ။ လက်မှတ်လည်းလက်မှတ်အတွက်္။ ႏ-အကအတည်ပြုတဲ့တံဆိပ်ခေါင်းအတွက်နေရာချလျက်ရှိကြောင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ လျှင်လူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းငါးသည်ပြည်ပမှာ၊သူ၏ကိုယ်စားလှယ်များကအာဏာရဲ့ရှေ့နေပေးနိုင်ပါသည်ရုရှားနိုင်ငံသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအခွင့်အာဏာ။ အကူးလက္မွတ္မၾနှင့်ပြန်လာမှကိုယ်စားလှယ်။ ရာက္သူမ်ားႏွမိန့် ။ ၄၅၀ ရက်စွဲ ၂၈။၀၇။ ၂၀၁၄ ထူထောင်ခြင်းပုံစံနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတင်သွင်းသတိပေးချက်များအပေါ်ရုရှားနိုင်ငံသားများကိုင်နိုင်ငံသားများ၏နိုင်ငံခြားပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခြားတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတည်ပြုသူတို့ရဲ့အခွင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်အတွက်အခြားပြည်နယ်။ အဆိုလုပ်ရပ်များနှင့်ပုံစံများ၏သတိပေးချက်များအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်နိုင်ရန်အတွက်ဖိုင်အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ရုရှားနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်အရာက္သူမ်ားႏွနယ်မြေမှာခန္ဓာကိုယ်၏နေရာကိုသူ၏အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့သို့မဟုတ်မည်သည့်ပို့စ်ရုံး၏ပိုင်နက်အပေါ်ကရုရွား။ အဲပေးပို့ခြင်းများအတွက်အ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ပို့စ်ကနေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံအားဖြင့်သံရုံးသို့မဟုတ်လီႏုိင္ငံ၊အီးမေးလ်ဖြင့်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ။ ပါကရုရှားနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ညာဘက်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်အခြားနိုင်ငံရှိသည်ပါဘူးအမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်၏ပိုင်နက်အပေါ်ကရုရွား၊သူကပိုသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအားဖြင့်ပို့စ်အရာက္သူမ်ားႏွခန္ဓာကိုယ်မှာအရပ်သူအမှန်တကယ်နေထိုင်။ အမိန့်ကြော်ငြာစာအတွက်တင်သွင်းမူပွားနှစ်ခုအတွက်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေမရဖိုင်အမိန့်ကြော်ငြာစာ။ ရုရှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်အခြားပ၏လူတစ်ဦးအပေါ်ရုရှားနယ်မြေများ(မန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ဝန်ဆောင်မှုကူးလက်မှတ်၊ပ(ပ၊ေမြးစာရင္း)နိုင်ငံခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းအတည်ပြုဒုတိယနိုင်ငံသားအဖြစ်သို့မဟုတ်ညာဘက်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်နိုင်ငံခြား။ အခါအမိန့်ကြော်ငြာစာတင်သွင်းခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်၊အရာက္သူမ်ားႏွသို့မဟုတ်စာတိုက်အရာရှိအတည်ပြု၎င်းလက်ခံအတူသူ၏လက်မှတ်နှင့်အပြန်အမျက်ချွတ်ချော်လူတစ်ဦးမှလက်မှတ်ထိုး။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးမကျေပွန်ပါ တာဝန်မှအကြောင်းကြား၏အရေး၏ဝယ်ယူရရှိမှုနိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားအခုငျရာဇဝတ်မှုပေးရန်တာဝန်။ ပျက်ကွက်သူများသည်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီတာဝန်အများအ ၂၀၀၊၀၀၀ ရူသို့မဟုတ်ငွေပမာဏအတွက်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဝင်ငွေအထိတစ်နှစ်သို့မဟုတ်တက်မှလေးရာနာရီမသင္မေနရအလုပ်လုပ်တယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ကုိင္ထား ေဆုိခ်က္၊တိ(မပြည့်စုံသို့မဟုတ်မှားယွင်းသော)သတင်းအချက်အငျအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းမှငါးသိန်းအထိထောင်ရူ။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအချက်အလက်များရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဝန်ဆောင်မှု၏အရုရွား။ အရာက္သူမ်ားႏွဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာရှေ့နေများ၏မြို့တော်္ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုရန်ချည်ဖို့အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ္င္ငံသားေသာ ။ ဘတ်။